کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران
Iranian Institutional Investors Association

 معرفی صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

۰۴ آذر ۱۳۹۶
کد خبر : 975203


صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی در تاریخ ۱۳۹۲/۰۸/۲۹ به‌عنوان هفتاد و چهارمین عضو و هشتمین صندوق سرمایه‌گذاری، به عضویت کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران درآمده است. به همین مناسبت به معرفی اجمالی و تحلیل مختصر این صندوق پرداخته شده است.

 

pdf2معرفی صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی 

 

keshavarzi