کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران
Iranian Institutional Investors Association

معرفی شرکت سرمایه‌گذاری شهر آتیه

۰۵ دی ۱۳۹۶
کد خبر : 975404


شرکت سرمایه‌گذاری شهر آتیه در تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ به‌عنوان صد و دومین عضو کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران به عضویت کانون درآمده است. به همین مناسبت به معرفی اجمالی و تحلیل مختصر این صندوق پرداخته شده است.

pdf2معرفی شرکت سرمایه‌گذاری شهر آتیه

 

 

شهر اتیه