کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران
Iranian Institutional Investors Association

معرفی نماینده کانون جهت شرکت در جلسات کمیته رسیدگی به تخلفات سازمان بورس و اوراق بهادار

۲۲ بهمن ۱۳۹۶
کد خبر : 975888


بنابر حکمی دکتر مریم ابراهیمی به‌عنوان نماینده کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران جهت شرکت در جلسات کمیته رسیدگی به تخلفات سازمان بورس و اوراق بهادار معرفی شد.

 

10821