کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران
Iranian Institutional Investors Association

خالص ارزش دارایی‌ها و NAV صندوق‌های سرمایه‌گذاری عضو کانون در انتهای سه‌ماهه چهارم سال ۹۶

۱۹ فروردین ۱۳۹۷
کد خبر : 976541


با توجه به پایان سه‌ماهه چهارم سال ۹۶، کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران اقدام به ارائه گزارشی از خالص ارزش دارایی‌ها و NAV صندوق‌های سرمایه‌گذاری عضو خود، طبق آمار منتشر شده توسط مرکز پردازش اطلاعات مالی، در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹نموده است.

 

 خالص ارزش دارایی‌ها و NAV صندوق‌های سرمایه‌گذاری عضو کانون