کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران

Iranian Institutional Investors Association

تحلیل سعید اسلامی بیدگلی از «چگونگی خروج نهادهای نظامی از فعالیت‌های اقتصادی»

۰۳ بهمن ۱۳۹۷
کد خبر : 979098سعید اسلامی بیدگلی؛ دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران در نشست مطبوعاتی با تجارت فردا اولین راهکار خروج نهادهای نظامی از فعالیت‌های اقتصادی را تغییر شکل این نهادها به کسب وکار خصوصی دانست