کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


گزارش تصویری مجمع عمومی سالانه کانون نهادها در سال ۹۷

۲۷ اسفند ۱۳۹۷
کد خبر : 979365برگزاری اولین مجمع تمام الکترونیک در ایران توسط کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران