کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران
Iranian Institutional Investors Association

بازدید از مجموعه پروژه های شرکت میدکو
بازدید از مجموعه پروژه های شرکت میدکو

کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران طی هفته جاری بازدید دو روزه از شرکت “هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه(میدکو)” را برگزار می نماید.

این تور در روزهای جهارشنبه و پنج شنبه، پنجم و ششم آذرماه با جمعی از مدیران عامل اعضای کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران برگزار می شود.

اطلاعات تکمیلی این بازدید متعاقباً اعلام خواهد شد.

خبر تکمیلی:

گزارش بازدید اعضای کانون از مجموعه پروژه های میدکو در شهر کرمان
این بازدید از تاریخ چهارشنبه پنجم آذرماه تا پنجشنبه ششم انجام شد و طی آن از دو شرکت فولاد زرند ایرانیان و فولاد سیرجان ایرانیان و مجموعاً شش پروژه در حال انجام و پایان یافته آنها صورت گرفت.

روز اول ابتدا از کارخانه کنسانتره و گندله سازی زرند بازدید به عمل آمد و در ادامه بازدیدکنندگان از نزدیک با فعالیتهای کارخانه کک سازی زرند و پروژه در حال انجام کارخانه فولاد سازی به روش کوره بلند زرند آشنا شدند.

روز دوم در ادامه بازدید، از کارخانه فولادسازی بردسیر به روش احیاء مستقیم و پروژه احداث کارخانه فولادسازی بردسیر بازدید به عمل آمد.