کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران
Iranian Institutional Investors Association

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بانک سینا
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بانک سینا