کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران
Iranian Institutional Investors Association

گزارش تصویری تقدیم لوح عضویت گروه سرمایه گذاری سایپا
گزارش تصویری تقدیم لوح عضویت گروه سرمایه گذاری سایپا

مراسم اهدای لوح عضویت گروه سرمایه گذاری سایپا توسط دبیرکل کانون و با حضور سیدمحمدرضا صباغی مدیرعامل گروه سرمایه گذاری سایپا و جمعی از معاونین و مدیران داخلی سرمایه گذاری سایپا طی یک نشست صمیمانه صورت پذیرفت.