کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران
Iranian Institutional Investors Association

گزارش تصویری بیستمین نشست صبحانه کاری بازار سرمایه
گزارش تصویری بیستمین نشست صبحانه کاری بازار سرمایه

یستمین نشست صبحانه کاری بازار سرمایه با موضوع چشم‌انداز بازار سرمایه با حضور جمعی از مدیران و دست‌اندرکاران بازار سرمایه و اصحاب رسانه برگزار شد.