کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران
Iranian Institutional Investors Association

هشتمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه
هشتمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه

هشتمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه از تاریخ ۱۸ لغایت ۲۱ خردادماه ۱۳۹۳ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار گردید.