کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران
Iranian Institutional Investors Association

سمینار بازاریابی “خدمات و ابزارهای مالی”
سمینار بازاریابی “خدمات و ابزارهای مالی”

بزرگترین سمینار تخصصی کشور با موضوع بازاریابی خدمات و ابزارهای مالی پنجشنبه ۸ آبان ماه در سالن همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار گردید.