کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران
Iranian Institutional Investors Association

هم‌اندیشی لایحه بودجه ۹۴ و بازارهای مالی ایران
هم‌اندیشی لایحه بودجه ۹۴ و بازارهای مالی ایران

به گزارش روابط عمومی کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران، این هم اندیشی با همکاری دانشگاه الزهرا و شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری نیکی گستر برگزارشد.