کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران
Iranian Institutional Investors Association

مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹۳/۱۱/۱۹
مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹۳/۱۱/۱۹

مجمع عمومی عادی سالیانه در ساعت ۱۶ روز یکشنبه ۱۹ بهمن ماه سال ۱۳۹۳ در محل سالن همایشهای بین المللی نیایش برگزار گردید.