کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران
Iranian Institutional Investors Association

بیستمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی
بیستمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

بیستمین دوره نمایشگاه بین المللی نفت و گاز در تاریخ ۱۶ الی ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴، برگزار شد.