کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران
Iranian Institutional Investors Association

تاریخچۀ کانون
تاریخچۀ کانون

logo

در سال ۱۳۷۹ نهادهای سرمایه‌گذاری در کشور، تشکلی غیردولتی و غیرانتفاعی به نام مؤسسه توسعه صنعت سرمایه‌گذاری ایران (مؤسسه) را تشکیل دادند. این مؤسسه تا بهمن‌ماه ۱۳۸۶ فعالیت داشت و از آنجا كه بر اساس ماده ۵۳ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذر ماه ۱۳۸۴، کارگزاران، بازارگردانان، سرمایه‌گذاران و سایر فعالان این بازار مکلف شدند هرکدام نسبت به تشکیل کانون خود اقدام کنند، در آذر ماه ۱۳۸۶ تعداد قابل ‌توجهی از نهادهای سرمایه‌گذاری (۹۸ شرکت) که بسیاری از آن‌ها عضو مؤسسه مذكور بودند به عنوان هیأت مؤسس نسبت به تشکیل کانون اقدام کردند. پس از موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) با اساسنامه، کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران در پانزدهم بهمن ۱۳۸۶ تحت شماره ۲۲۱۹۴ به ثبت رسید و در شانزدهم اسفند ماه ۱۳۸۶ فعالیت خود را با مجوز سبا آغاز کرده و عملاً به‌عنوان جايگزين مؤسسه توسعه صنعت سرمايه‌گذاري ايران نيز تلقي گرديد.