کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران
Iranian Institutional Investors Association

مقالات بازار سرمایه
چگونه از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری کسب ثروت کنیم


خود را برای حمله‌های سایبری آماده کنید (دکتر محیا کربلایی، روزنامه دنیای اقتصاد، مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۸)


اشتباهاتی که باعث کم شدن اعتماد سرمایه‌گذاران می‌شود (دکتر محیا کربلایی، روزنامه دنیای اقتصاد، مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۱)


راه‌های جدید ارتباط مستقیم با مدیران ارشد (دکتر محیا کربلایی، روزنامه دنیای اقتصاد، مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۴)


اولویت‌های سهامداران‌تان را تشخیص دهید (دکتر محیا کربلایی، روزنامه دنیای اقتصاد، مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۷)


اندر حکایت وب‌سایت‌های خوب (دکتر محیا کربلایی، روزنامه دنیای اقتصاد، مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰)


اهمیت ثانیه‌های اول در بازدید از وب‌سایت شرکت (دکتر محیا کربلایی، روزنامه دنیای اقتصاد، مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۳)


بررسی اجمالی اوراق وکالت و امکان‌سنجی آن در ایران


منافع کارمندان را با منافع شرکت هم‌سو کنید (دکتر محیا کربلایی، روزنامه دنیای اقتصاد، مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۶)


بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران در شرکت شما چه کسانی هستند؟ (دکتر محیا کربلایی، روزنامه دنیای اقتصاد، مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۹)


ارتباط با تحلیلگران پل ارتباط با سرمایه‌گذاران (دکتر محیا کربلایی، روزنامه دنیای اقتصاد، مورخ ۱۳۹۶/۰٧/١٨)


شرکت شما باید نمایه‌ای از فعالیت‌هایش داشته باشد (دکتر محیا کربلایی، روزنامه دنیای اقتصاد، مورخ ۱۳۹۶/۰۶/٢١)


اهمیت حاکمیت شرکتی در مجموعه شما (دکتر محیا کربلایی، روزنامه دنیای اقتصاد، مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۱)


سرمایه‌گذاران از شما انتظار شنیدن استراتژی دارند (دکتر محیا کربلایی، روزنامه دنیای اقتصاد، مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۳۱)


این وب‌سایت مخصوص سهامداران است (دکتر محیا کربلایی، روزنامه دنیای اقتصاد، مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳)


شیوه‌های صحیح ارتباط با سرمایه‌گذاران (دکتر محیا کربلایی، روزنامه دنیای اقتصاد، مورخ ۱۳۹۶/۰۴/١۳)


نقش سهامداران در تعیین حاکمیت شرکتی (دکتر محیا کربلایی، روزنامه دنیای اقتصاد، مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۳٠)


ضرورت مدیریت ارزش سهام در بازار (دکتر محیا کربلایی، روزنامه دنیای اقتصاد، مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۳)


اهمیت ارتباط نزدیک مدیرعامل با سهام‌داران (دکتر محیا کربلایی،روزنامه دنیای اقتصاد، مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۶)


مدیر ارتباط با سرمایه‌گذاران؛ گوش به زنگ بازار (دکتر محیا کربلایی،روزنامه دنیای اقتصاد، مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۹)