کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران
Iranian Institutional Investors Association

مقالات بازار سرمایه
راه‌های جدید ارتباط مستقیم با مدیران ارشد (دکتر محیا کربلایی، روزنامه دنیای اقتصاد، مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۴)


اولویت‌های سهامداران‌تان را تشخیص دهید (دکتر محیا کربلایی، روزنامه دنیای اقتصاد، مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۷)


اندر حکایت وب‌سایت‌های خوب (دکتر محیا کربلایی، روزنامه دنیای اقتصاد، مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰)


اهمیت ثانیه‌های اول در بازدید از وب‌سایت شرکت (دکتر محیا کربلایی، روزنامه دنیای اقتصاد، مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۳)


بررسی اجمالی اوراق وکالت و امکان‌سنجی آن در ایران


منافع کارمندان را با منافع شرکت هم‌سو کنید (دکتر محیا کربلایی، روزنامه دنیای اقتصاد، مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۶)


بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران در شرکت شما چه کسانی هستند؟ (دکتر محیا کربلایی، روزنامه دنیای اقتصاد، مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۹)


ارتباط با تحلیلگران پل ارتباط با سرمایه‌گذاران (دکتر محیا کربلایی، روزنامه دنیای اقتصاد، مورخ ۱۳۹۶/۰٧/١٨)


شرکت شما باید نمایه‌ای از فعالیت‌هایش داشته باشد (دکتر محیا کربلایی، روزنامه دنیای اقتصاد، مورخ ۱۳۹۶/۰۶/٢١)


اهمیت حاکمیت شرکتی در مجموعه شما (دکتر محیا کربلایی، روزنامه دنیای اقتصاد، مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۱)


سرمایه‌گذاران از شما انتظار شنیدن استراتژی دارند (دکتر محیا کربلایی، روزنامه دنیای اقتصاد، مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۳۱)


این وب‌سایت مخصوص سهامداران است (دکتر محیا کربلایی، روزنامه دنیای اقتصاد، مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳)


شیوه‌های صحیح ارتباط با سرمایه‌گذاران (دکتر محیا کربلایی، روزنامه دنیای اقتصاد، مورخ ۱۳۹۶/۰۴/١۳)


نقش سهامداران در تعیین حاکمیت شرکتی (دکتر محیا کربلایی، روزنامه دنیای اقتصاد، مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۳٠)


ضرورت مدیریت ارزش سهام در بازار (دکتر محیا کربلایی، روزنامه دنیای اقتصاد، مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۳)


اهمیت ارتباط نزدیک مدیرعامل با سهام‌داران (دکتر محیا کربلایی،روزنامه دنیای اقتصاد، مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۶)


مدیر ارتباط با سرمایه‌گذاران؛ گوش به زنگ بازار (دکتر محیا کربلایی،روزنامه دنیای اقتصاد، مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۹)


ویژگی‌های مهم مدیر ارتباط با سرمایه‌گذاران(دکتر محیا کربلایی،روزنامه دنیای اقتصاد، مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۲)


اهمیت واحد ارتباط با سرمایه‌گذاران و انتخاب مدیر آن (دکتر محیا کربلایی،روزنامه دنیای اقتصاد، مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۶)


اهمیت ارتباط با سرمایه‌گذاران مستقل از اندازه شرکت است (دکتر محیا کربلایی،روزنامه دنیای اقتصاد، مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۹)