کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران
Iranian Institutional Investors Association

مقالات بازار سرمایه
2 ارتباط با تحلیلگران پل ارتباط با سرمایه‌گذاران (دکتر محیا کربلایی، روزنامه دنیای اقتصاد، مورخ ۱۳۹۶/۰٧/١٨)


1 شرکت شما باید نمایه‌ای از فعالیت‌هایش داشته باشد (دکتر محیا کربلایی، روزنامه دنیای اقتصاد، مورخ ۱۳۹۶/۰۶/٢١)


1 اهمیت حاکمیت شرکتی در مجموعه شما (دکتر محیا کربلایی، روزنامه دنیای اقتصاد، مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۱)


2 سرمایه‌گذاران از شما انتظار شنیدن استراتژی دارند (دکتر محیا کربلایی، روزنامه دنیای اقتصاد، مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۳۱)


3 این وب‌سایت مخصوص سهامداران است (دکتر محیا کربلایی، روزنامه دنیای اقتصاد، مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳)


1 شیوه‌های صحیح ارتباط با سرمایه‌گذاران (دکتر محیا کربلایی، روزنامه دنیای اقتصاد، مورخ ۱۳۹۶/۰۴/١۳)


9 نقش سهامداران در تعیین حاکمیت شرکتی (دکتر محیا کربلایی، روزنامه دنیای اقتصاد، مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۳٠)


8 ضرورت مدیریت ارزش سهام در بازار (دکتر محیا کربلایی، روزنامه دنیای اقتصاد، مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۳)


2 اهمیت ارتباط نزدیک مدیرعامل با سهام‌داران (دکتر محیا کربلایی،روزنامه دنیای اقتصاد، مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۶)


IMG21143812 مدیر ارتباط با سرمایه‌گذاران؛ گوش به زنگ بازار (دکتر محیا کربلایی،روزنامه دنیای اقتصاد، مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۹)


37382a79-d7f9-49c7-b158-1771ec8adc55-e1495542407953 ویژگی‌های مهم مدیر ارتباط با سرمایه‌گذاران(دکتر محیا کربلایی،روزنامه دنیای اقتصاد، مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۲)


مقاله 4 اهمیت واحد ارتباط با سرمایه‌گذاران و انتخاب مدیر آن (دکتر محیا کربلایی،روزنامه دنیای اقتصاد، مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۶)


مقاله 3 اهمیت ارتباط با سرمایه‌گذاران مستقل از اندازه شرکت است (دکتر محیا کربلایی،روزنامه دنیای اقتصاد، مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۹)


مقاله 2 ظهور و تحول روابط سرمایه‌گذاران (دکتر محیا کربلایی،روزنامه دنیای اقتصاد، مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۲)


مقاله 1 روش‌های مدیریت تأمین سرمایه شرکت (دکتر محیا کربلایی،روزنامه دنیای اقتصاد، مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۹)