کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


هیأت مدیره کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران

ليست اعضاي هیأت مديره كانون نهادهاي سرمايه گذاري ايران

 

 

 

نام و نام خانوادگی

 

 

سمت

 

 

به نمایندگی از

 

 8 محمد ابراهیم  محمدپورزرندی رییس هیأت‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران
  محمدرضا صادقی مقدم نائب‌رییس هیأت‌مدیره شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی
  سیدمحمدصادق الحسینی عضو هیأت‌مدیره

شرکت توسعه کسب‌وکار سبا

  عباس باباگل‌زاده کشتلی عضو هیأت‌مدیره شرکت تأمین سرمایه امین
  امیر تقی‌خان تجریشی عضو هیأت‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت
  سلمان خادم‌المله عضو هیأت‌مدیره شرکت گروه مالی سپهر صادرات
مهدی کاظمی عضو هیأت‌مدیره شرکت تأمین سرمایه نوین