کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


نمایندگان کانون

شورای عالی بورس و اوراق بهادار: سعید اسلامی بیدگلی

کمیته رسیدگی به تخلفات: سلمان خادم‌المله

کمیته گواهینامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه: سعید اسلامی بیدگلی

کمیته راهبری آموزش بازار سرمایه: رمضانعلی سلمانی‌نژاد

شورای اطلاع‌رسانی بازار سرمایه: آرزو رضایی

شورای راهبری فناوری اطلاعات و ارتباطات بازار سرمایه: ملاحت رضوانی، میثم کرابی

کمیته تدوین مقررات: نمایندگان کارگروه‌ها در حوزه‌های تخصصی با نظر کانون

کمیته سازش کانون: غلامحسین اسدی، علی اسلامی بیدگلی، عباس باباگل‌زاده، مجتبی کباری، حمید اسدی (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار) و آرزو رضایی (دبیرکمیته)