حضور پررنگ معامله‌گران حقیقی از ویژگی‌های مهم بورس ایران است