ثبت عضویت در کانون نهادهای سرمایه‌گذاری از طریق سایت