کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران خواستار ابطال مصوبه اخیر افزایش سقف نرخ خوراک گاز پتروشیمی و صنایع شد.