در دو ساعت اول بازار امروز، حجم معاملات به ۲۱ هزار میلیارد تومان رسید