گفتگوی عضو هئیت مدیره کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران با شستارسانه