آئین‌نامه‌ای که بخشی از اثرات قانون را بلااثر می‌کند