راه‌اندازی نخستین سوپرمارکت مالی توسط عضو هیئت‌مدیره کانون