توصیه‌های عضو شورای عالی بورس به سرمایه‌گذاران خرد بازار