برگزاری همایش بین‌المللی "توسعه صادرات صنایع پلیمری"