نشست بین‌المللی "ظرفیت ابزار مشتقه در مدیریت ریسک بازار ایران"