تحلیل برتر (مروری بر افزایش سرمایه شرکت‌ها؛ چالش‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری- بخش دوم)