کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران با همکاری مرکز نمایشگاه‌ها و همایش‌های بین‌المللی جزیره کیش برگزار می‌کند