یک دقیقه با کانون- اهداء مسکن دائمی به افراد بی‌خانمان