نخستین دوره اجلاس فصلی فرصت‌های سرمایه‌گذاری شهر تهران برگزار گردید