برنامه تلویزیونی تحلیل برتر به تهیه‌کنندگی کانون یک ساله شد