فایل کامل صوتی سمینار آنلاین با موضوع «بررسی پیشنهادات ۲۵ پژوهشگر مالی و اقتصادی پیرامون شرایط کنونی بازار» توسط کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران