تحلیل برتر (بازار به کدام سو می‌رود آنچه قیمت فعلی سهام در مورد آینده بازار به ما می‌گوید)