نشست تخصصی آنلاين معماری سیستم‌های نظارت بر بازارهای مالی