تحلیل برتر " بازار به کدام سو می‌رود آنچه قیمت فعلی سهام در مورد آینده بازار به ما می‌گوید" (ویدئو)