تحلیل برتر (چرا بازار سرمایه از ضعف نقذینگی رنج می‌برد؟)