تحلیل برتر (کاربرد کرک اسپرد در تحلیل بنیادی شرکت‌های پالایشی)