خلاصه گزارش وبینار «بررسی پیشنهادات ۲۵ پژوهشگر مالی و اقتصادی پیرامون شرایط کنونی بازار»