طولانی شدن فرآیند عرضه سهام تپسی به این شرکت ضربه زد (بعلاوه ویدئو)