همایش اندیشه‌های نو در علوم مالی با یاد بود دکتر غلامرضا اسلامی بیدگلی(ویدئو)