گزارش بازار- چهارشنبه سی‌ام شهریورد هزار و چهارصد و یک