هیس… در بورس نیوز کسی قانون نمی‌داند!!!
مشاهده پخش زنده مجمع عمومی و رأی‌دهی الکترونیکی