کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران با همکاری مرکز نمایشگاه‌ها و همایش‌های بین‌المللی جزیره کیش برگزار می‌کند
نامه دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران
برگزاری سومین جشنواره تحلیل برتر
"بازارها در آئینه دولت سیزدهم"