چهاردهمین نمایشگاه معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری کشور
شرح کنفرانس "اندیشه‌های نو در مدیریت مالی"
نامه دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران به رئیس کمیسیون اقتصادی
تمدید تاریخ تمدید اعتبار گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای بازار