کارگاه جامع آموزشی "روابط عمومی و ارتباطات در کسب و کار"
مراسم اکران فیلم مستند "سهمی از آینده"
اخبار انتخابات کارگروه "سبدگردانی و مدیریت دارایی" 
برنامه‌های در دست اقدام دو کانون بازار سرمایه