نامه دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران به رئیس کمیسیون اقتصادی
تمدید تاریخ تمدید اعتبار گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای بازار
انتخاب کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران به عنوان عضو هیئت‌مدیره فرابورس
تکمیل اطلاعات کارکنان نهادهای مالی