جلسه مدیران و فعالان ارشد بازار سرمایه با دکتر دژپسند، به همت کانون
تخفیف انجام آزمایش‌های کرونا برای اعضاء کانون
ثبت عضویت در کانون نهادهای سرمایه‌گذاری از طریق سایت
تسهیل در انجام امور مالیاتی اعضاء کانون