نظرسنجی در خصوص گستره دامنه نوسان
به وقت تحلیل "مقایسه خدمات نهادهای مالی کشور با استانداردهای جهانی"
عضویت کانون در فدراسیون بورس‌های اروپا و آسیا
فراخوان سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص طرحهای فرهنگسازی و آموزشی