نامه مهم کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران و کانون کارگزاران به مجلس شورای اسلامی ایران
برگزاری نشست تخصصی
دوره آموزشی "مفاهیم و کاربردهای ابزارهای مشتقه (مقدماتی)"
کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران خواستار ابطال مصوبه اخیر افزایش سقف نرخ خوراک گاز پتروشیمی و صنایع شد.