نامه دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران
برگزاری سومین جشنواره تحلیل برتر
"بازارها در آئینه دولت سیزدهم"
همکاری در خصوص "اصلاح قانون بازار اوراق بهادار"