جلسه مدیرعامل بورس انرژی و مدیران عامل شرکت‌های سبدگردان