تأثیر تجدید ارزیابی دارایی‌ها بر بورس (کافه پادکست کانون)