نامه دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران خطاب به "وزیر امور اقتصادی و دارایی"