نشست خبری: توقف کامل معاملات مغایر با اصل نقدشوندگی است